2

Optimalizácia procesov

Formou procesného auditu identifikujeme neefektívne procesy v spoločnosti a ponúkame vypracovanie návrhu optimálneho procesného modelu riadenia s cieľom účelného využívania zdrojov.

Formou personálneho auditu sa zameriavame na optimalizáciu personálnych nákladov. Poskytujeme reálny obraz o vlastnostiach, danostiach a schopnostiach jednotlivých pracovníkov na konkrétnych pozíciách a o ich predpokladoch pre výkon ich práce, prípadne pre iné pozície.