2

Strategické poradenstvo

Komplexnými službami pomáhame klientom analyzovať súčasný stav organizácie, identifikovať slabé miesta výkonu procesov a identifikovať jeho budúce ciele.

Na základe definície cieľov navrhujeme ako dosiahnuť definované ciele napr. zmenou procesov, identifikáciou požiadaviek vedúcich k nevyhnutným zmenám prostredia, zefektívnením prevádzky spoločnosti, zavedením flexibilných rozhodovacích procesov a dlhodobých cieľov.