4

Poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ

Pre nášho klienta vyberieme program, pripravíme projekt a spracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok expertmi s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.