1

Profil

Spoločnosť GR Solutions s.r.o. so sídlom v Bratislave, Panenská ul. č.7 vznikla v roku 2012.

Stratégiou spoločnosti je poskytovanie poradenských služieb v oblasti optimalizácie procesov organizácií a ich informatickej podpory.

GR Solutions sa zameriava na poskytovanie služieb projektového riadenia, konzultačných služieb, IT služieb a na poradenstvo v oblasti fondov EU.

Spoločnosť tvorí skupina expertov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s realizáciou komplexných projektov inštitúcií verejnej správy a komerčného sektora.