3

Projektové riadenie

Ponúkame komplexné riadenie projektov s využitím overených a osvedčených metód (PRINCE 2, ITIL, PMI a pod.) skúsenými projektovými manažérmi s doménovým know-how.