Referencie

 • MoneyToo
  MoneyToo je portál, ktorý ponúka nestranné a nezávislé porovnanie finančných produktov. Pomáha nájsť najvýhodnejšiu ponuku a pomôcť s domácou kasou. Link: http://www.moneytoo.sk/ (konzultačné služby pre návrh architektúry riešenia, február 2016)
 • Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.
  Informačný systém pre správu agendy odberu, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou s napojením na účtovnú aplikáciu. Informačný systém je v prevádzke od januára 2014. Link: http://www.a-vs.sk/ (analýza a návrh IS 2014, dodávka IS, 2015)
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  Konsolidácia infraštruktúry – analýza, návrh, implementácia – zameraná na zvýšenie efektivity výkonu činností a na odstránenie prevádzkových problémov. Link: http://www.snslp.sk/ (2016)
 • Hodnotenie zrelosti manažmentu podnikovej architektúry pre klienta v oblasti bankovníctva. (konzultačný projekt, 2015)
 • Nasadenie systému pre riadenie Help-Desk v zmysle štandardov ITIL pre klienta v oblasti verejnej správy (customizácia, lokalizácia a nasadenie IS, 2015)